Rehberlik Envanteri

İlk Adım Birey Tanıma Envanteri

İlk Adım Birey Tanıma Envanteri, birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış ilkokul, (1. ve 2. sınıf öğrencilerinin ebeveynleri ile birlikte testi çözmesi önerilir) ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanan, öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekâsını, alan yeteneğini ve mesleki ilgisini belirlemeye yönelik geliştirilmiş test uygulamasıdır. Öğrencinin test süresince değerlendirileceği başlıklar maddeler halinde aşağıda verilmiştir.


Rehberlik envanterine ön kayıt yapmak için tıklayın


Kişilik Özellikleri

Öğrenme Stilleri

Popüler

Görsel

Eylemcil

İşitsel

Mantıksal

Dokunsal

Duygusal

Çalışma Alışkanlıkları 

Alan Yetenekleri

%0-%20

Sözel

%20-%40

Sayısal

%40-%60

Eşit Ağırlık

%60-%80

%80-%100

Çoklu Zekâ

Mesleki Yönelim

Sözel-Dilsel

Matematik-Bilgisayar

Kişilerarası-Sosyal

Yönetim-Ekonomi

Mantıksal-Matematiksel

Sosyal Bilimler

Görsel-Uzamsal

Tasarım

İçsel

Doğa Bilimleri

Müziksel-Ritmik

Biyolojik-Tıbbi Bilimler

Bedensel-Kinestetik

Mühendislik/Teknik

Doğa

Eğitim Bilimleri

İletişim Bilimleri

Sanat


İlk Adım Rehberlik Sisteminin Faydaları

Öğrenciler için;      

Öğrenci kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak davranışlarını düzenleyecektir.

Öğrenci nasıl öğrendiğini bilecek ve derse katılımı artacaktır.

Öğrenci çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre kendini disipline edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunlar belirlenecek ve iyileştirmeye yönelik etkinlik arttırılacaktır.

Öğrencinin çoklu zekâ özellikleri ortaya koyularak baskın zekâ türü belirlenecektir ve buna bağlı olarak mesleki yönelim sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirme gerçekleştirilecektir.

Öğrencinin mesleki ilgisi ortaya koyularak yanlış alanlara yönlenmesi engellenecektir.

Bilgiyi öğrenme sürecinde kendinden emin olarak öğretmenini yönlendirebilecektir. Müfredatın işlenmesinde sürece katılımcı, bilinçli bir birey haline gelecektir.

Rehberlik envanterine girmek için tıklayın

Rehberlik envanterine girmek için tıklayın


Rehberlik Envanteri Sonuç Örneği;


Özellikler


1-2-3-4

5-6-7-8

9-10-11-12

Kişilik Özellikleri


32

32

32

Çalışma Alışkanlıkları


12

12

12

Mesleki Yönelim


-

30

60

Çoklu Zekâ


56

64

80

Öğrenme Stilleri


24

24

24

Toplam Soru


124

162

208

Uygulama Süresi (dk)


45

45

60

  

Rehberlik Envanteri ücreti 25 TL'dir.